•  
     
  •  
     
  •  
     
WEBSITE LINKS
Khởi công thực hiện Đề án Nghiên cứu Văn hóa Óc Eo Nam Bộ

Khởi công thực hiện Đề án Nghiên cứu Văn hóa Óc Eo Nam Bộ (16/11/2017)

Ngày 16/8/2017, tại chùa Linh Sơn (Thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) phối hợp với Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang tiến hành khởi công thực hiện đề án “Nghiên cứu khu di tích Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa”.