•  
     
  •  
     
  •  
     
WEBSITE LINKS
Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Chương trình phục vụ xây dựng nông thôn mới và các Chương trình Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Chương trình phục vụ xây dựng nông thôn mới và các Chương trình Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ (10/01/2018)

Chiều ngày 16/11/2017, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Chương trình Khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ xây dựng nông thôn mới và các Chương trình KH&CN Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.